Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026873 nr. 14

26 873
Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID EURLINGS

Ontvangen 20 maart 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 5.13, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd: De in de tweede volzin bedoelde norm geldt slechts voor de resterende maanden van het studiejaar.

Toelichting

Dit amendement betreft de omzetting in een gift voor het geval de student zich na 31 januari heeft ingeschreven. De norm van 14 punten kan dan slechts tot een terugbetalingsverplichting voor het resterende deel van dat studiejaar leiden.

Eurlings