Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026873 nr. 12

26 873
Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID EURLINGS

Ontvangen 20 maart 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.17, zesde lid, wordt onderdeel b vervangen door:

b. voor iedere maand waarin hij op enig moment beschikte over de kaart, bedoeld in artikel 3.7, het bedrag gelijk aan de waarde van de reisvoorziening, bedoeld in artikel 5.3, tweede lid, vermenigvuldigd met het aantal maanden waarover met inachtneming van het vierde lid het toetsingsinkomen is berekend.

Toelichting

Ingevolge dit amendement is de vordering van de IB-groep terzake van de reisvoorziening bij meerinkomen van de studerende gelijk aan de waarde die het vervoerbedrijf aan de minister in rekening brengt (vermenigvuldigd met het betreffende aantal maanden). Het wetsvoorstel werkt met het hogere tarief genoemd in artikel 3.27, derde lid.

Eurlings