Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026873 nr. 11

26 873
Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID EURLINGS

Ontvangen 20 maart 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 3.17, eerste lid, wordt «verminderd met een vrije voet van € 6806,–» vervangen door: verminderd met een vrije voet van 12 keer het normbedrag van de kosten van levensonderhoud.

II

Artikel 12.5 vervalt.

Toelichting

De bepaling van het bedrag dat de studerende zelf mag verdienen (vrije voet) is in het wetsvoorstel arbitrair en bovendien niet geïndexeerd. Dit amendement koppelt de vrije voet aan de kosten van levensonderhoud, waarmee een meer objectief criterium wordt gegeven.

Eurlings