Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026873 nr. 10

26 873
Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID EURLINGS

Ontvangen 17 maart 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 2.11 vervalt.

II

In artikel 5.12 vervalt «2.11,».

III

In artikel 9.5, eerste lid, vervalt «, 2.11».

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de duale opleiding hbo-verpleegkunde voor de studiefinanciering gelijk te stellen met andere duale opleidingen.

Eurlings