Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200126855 nr. 15

26 855
Herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg

nr. 15
MOTIE VAN HET LID SANTI

Voorgesteld in Wetgevingsoverleg van 19 februari 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat na invoering van het wetsvoorstel herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg, partijen bij het verrichten van proceshandelingen aan termijnen en voorwaarden zijn gebonden waardoor de efficiëntie van het proces zal worden verhoogd;

overwegende, dat efficiënt en sneller procederen tevens een extra beroep zal doen op de werkwijze en capaciteit van de rechterlijke macht;

verzoekt de regering de gevolgen van de invoering van voorliggend wetsvoorstel voor de capaciteit van de rechterlijke macht te inventariseren en de Kamer op korte termijn hierover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Santi