Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200126855 nr. 13

26 855
Herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID ROUVOET

Ontvangen 16 februari 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.4.3, eerste lid, wordt na «te laten inschrijven» de volgende zinsnede opgenomen: teneinde voort te procederen

II

Artikel 2.4.3, tweede lid vervalt.

Toelichting

Dit amendement strekt er toe dat gedaagde de zaak op de rol kan schrijven – indien eiser dit heeft verzuimd – enkel als hij voort wil procederen. Hierdoor wordt voorkomen dat gedaagde enkel de zaak inschrijft om een kostenveroordeling tegen de eiser te verkrijgen. Het belang van zo'n kostenveroordeling staat niet in verhouding tot de administratieve handelingen die bij de gerechten in verband met de inschrijvingen moeten worden gepleegd.

Rouvoet