Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200126855 nr. 11

26 855
Herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID ROUVOET

Ontvangen 16 februari 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.6.17, eerste lid, wordt na «ingesteld» de volgende zinsnede opgenomen: of waarmee een partij in kennis wordt gesteld van een verzoek of een voornemen tot herstel zoals bedoeld in artikel 1.3.12 of een verzoek tot aanvulling zoals bedoeld in artikel 1.3.13

Toelichting

Het wetsvoorstel kent op dit moment geen voorziening voor het in kennis stellen van partijen dat zij hun zienswijze kunnen geven over een herstel van een beslissing dan wel een aanvulling erop. Deze wijziging leidt er toe dat een exploot met deze informatie gedaan wordt aan het kantoor van de procureur waar degene voor wie het exploot is bestemd laatstelijk ter zake woonplaats heeft gekozen.

Rouvoet