Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026854 nr. 4

26 854
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 25 november 1999

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel D.1, wordt na «eerste» ingevoegd: lid.

II

In artikel I, onderdelen J en K, wordt na «onderdeel b» een komma geplaatst.

Verder vervalt de komma na de aanhalingstekens.

Tenslotte wordt een komma geplaatst na «vierde lid».

III

In artikel I, onderdeel L, wordt in artikel 15, zesde lid, onder d, de zinsnede beginnend met de woorden «met dien verstande» met inspringing op een nieuwe regel geplaatst.

IV

In artikel I, onderdeel M, wordt in artikel 15ae, derde lid, onder a, het woord «lichamen» vervangen door: lichaam.

V

In artikel III, onder A, springt de tweede regel niet in.

VI

In artikel IV, eerste lid, onder c, wordt de zinsnede beginnend met de woorden geacht op verzoek met inspringing op een nieuwe regel geplaatst.