Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026800-VI nr. 86

26 800 VI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

nr. 86
MOTIE VAN HET LID DITTRICH C.S.

Voorgesteld 12 september 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het handhavingsinstrument van bestuurlijke boetes de leefbaarheid in gemeenten kan vergroten;

overwegende, dat lagere overheden steeds meer uitvoerings- en handhavingstaken toebedeeld krijgen die, om goed uitgevoerd te kunnen worden, additionele middelen kunnen vergen;

overwegende, dat deze additionele middelen dan ook door die lagere overheden specifiek bestemd dienen te worden voor handhaving en niet voor andere doeleinden;

verzoekt de regering in de afweging of additionele middelen aan de lagere overheden ten behoeve van handhaving dienen te worden toegekend, te betrekken het oormerken van die middelen ten behoeve van dat specifieke doel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dittrich

Van Heemst

Van Wijmen