Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026800-VI nr. 85

26 800 VI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

nr. 85
MOTIE VAN HET LID VAN HEEMST C.S.

Voorgesteld 12 september 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de geloofwaardigheid van de overheid mede wordt bepaald door de mate waarin zij wet- en regelgeving effectief handhaaft;

constaterende, dat initiatieven ontbreken om systematisch vast te leggen en te beoordelen welke inspanning met betrekking tot de handhaving van ordeningswetgeving wordt geleverd;

verzoekt de regering periodiek te rapporteren wat de stand van zaken is bij de totstandkoming van handhavingsplannen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Heemst

Dittrich

Van der Staaij

Van Wijmen