Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026800-VI nr. 27

26 800 VI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

nr. 27
MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S.

Voorgesteld 3 november 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het gebruik van DNA-onderzoek moet worden uitgebreid tot al die gevallen waarin het nemen van vingerafdrukken is toegestaan;

voorts overwegende, dat het gebruik van DNA-onderzoek voor zover technisch mogelijk op gelijke wijze moet worden ingericht als dat van vingerafdrukken;

van mening, dat het inrichten van een databank met DNA-profielen van alle verdachten en veroordeelden van misdrijven met een strafbedreiging van 4 jaar en meer analoog aan de regelgeving van vingerafdrukken gewenst is;

verder van mening, dat DNA-profielen van verdachten en veroordeelden in beginsel moeten worden vergeleken met profielen van bestaande en toekomstige DNA-sporen;

verzoekt de regering, deze elementen bij nota van wijziging in het wetsvoorstel DNA-onderzoek in strafzaken te verwerken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nicolaï

Kalsbeek

Dittrich