Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026800-VI nr. 19

26 800 VI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

nr. 19
MOTIE VAN HET LID KUIJPER

Voorgesteld 3 november 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, de reeds bestaande wettelijke plicht van wapenhandelaren om wapenverplaatsingen aan de politie te melden;

constaterende, dat deze melding nu gedaan wordt aan de politie in de regio waartoe men behoort;

constaterende, dat de aan een politieregio gemelde wapenverplaatsing niet direct beschikbaar is voor de overige politieregio's;

overwegende, de noodzaak van een geautomatiseerd registratiesysteem waarmee alle politieregio's direct zich kunnen krijgen op wapenverplaatsingen tussen wapenhandelaren onderling of ten aanzien van wapenverkoop en waarmee te koop aangeboden vuurwapens kunnen worden gevolgd;

verzoekt de regering het mogelijk te maken dat de wettelijke meldingen door wapenhandelaren van wapenverplaatsing en wapenverkoop on-line op een voor de politie centraal raadpleegbaar geautomatiseerd systeem worden geplaatst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuijper