Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026800-VI nr. 17

26 800 VI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

nr. 17
MOTIE VAN HET LID KUIJPER

Voorgesteld 3 november 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de huidige strafbaarstelling van het bezit van messen wordt bepaald door de vorm en afmeting van messen;

in aanmerking nemend, dat de Raad van hoofdcommissarissen van politie van mening is, dat de huidige Wet wapens en munitie een adequate aanpak van de wapencriminaliteit niet lijkt te bevorderen;

verzoekt de regering, op korte termijn de Wet wapens en munitie, in het licht van de opmerkingen van de Raad van de hoofdcommissarissen, te evalueren, zodat de Kamer in de gelegenheid wordt gesteld hierover met de regering van gedachten te wisselen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuijper