Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026800-VI nr. 13

26 800 VI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

nr. 131
MOTIE VAN DE LEDEN KALSBEEK EN DITTRICH

Voorgesteld 3 november 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er nu al vele jaren tekorten zijn aan plaatsen in t.b.s.- instellingen en jeugdinrichtingen;

overwegende, dat deze tekorten nu met de grootste spoed moeten worden weggewerkt;

verzoekt de regering tijdig voor de voorjaarsnota aan te geven hoe deze capaciteitstekorten zullen worden weggenomen, op welke termijn dit zal geschieden en wat de kosten daarvan zijn;

verzoekt de regering tevens de daarvoor benodigde financiële voorziening te treffen bij voorjaarsnota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kalsbeek

Dittrich


XNoot
1

I.v.m. wijziging in ondertekening.