Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 36

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 36
WIJZIGING VOORGESTELD DOOR DE REGERING

Ontvangen 2 februari 2000

Het voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 1 februari 2000 aangebrachte wijzigingen (stuk nr. 35) wordt als volgt gewijzigd:

In Hoofdstuk 1, artikel V, onderdeel R, wordt artikel 22a, tweede lid, gewijzigd als volgt:

A. In onderdeel b wordt «10,352% van dat loon» vervangen door: 9,840% van dat loon;

B. In de slotzin wordt «maximaal € 838 (f 1847)» vervangen door: «maximaal € 803 (f 1770).

Toelichting

In hoofdstuk 1, artikel V, is in onderdeel R, artikel 22a gewijzigd. Deze wijziging vloeit voort uit de wijziging van artikel 8.2.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij amendement nr. 85, waarbij een combinatiekorting in de Wet inkomstenbelasting 2001 is geïntroduceerd.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend