Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 32

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 32
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 27 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel V Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd.

1. De in onderdeel N opgenomen tarieftabel komt, onder handhaving van het opschrift, te luiden:

IIIIIIIV
€ 14 363 (f  31 652)2,85%
€ 14 363 (f  31 652)€ 26 492 (f  58 381)€   409 (f   902)7,30%
€ 26 492 (f  58 381)€ 45 133 (f  99 460)€  1 294 (f  2 853)43%
€ 45 133 (f  99 460)€ 68 067 (f 150 000)€  9 309 (f 20 516)53%
€ 68 067 (f 150 000) € 21 464 (f 47 302)54,5%

2. In onderdeel Q wordt in artikel 22, tweede lid, «€ 1507 (f 3321)» vervangen door: € 1522 (f 3354).

Toelichting

Met dit amendement wordt in de Wet op de loonbelasting 1964 de tarieftabel als volgt gewijzigd:

1. Het tarief van de derde en vierde schijf wordt verhoogd met één procentpunt tot 43% respectievelijk 53%.

2. Er wordt een tariefschijf toegevoegd met een tarief van 54,5% dat van toepassing is bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan f 150 000.

De opbrengst van deze tariefmaatregelen (780 mln) wordt ingezet voor een verhoging van de algemene heffingskorting met € 15 (f 33) en voor een verlaging van het tarief in de eerste schijf met 0,15%-punt.

Vendrik