Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 24

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 24
AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA

Ontvangen 25 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Hoofdstuk 2, artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Na onderdeel AU wordt toegevoegd:

AV. Eerbiedigende werking artikel 25b, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964

1. Voor de toepassing van artikel 3.6.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt een op 1 januari 2001 bestaande gerechtigdheid als bedoeld in artikel 25b, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, zoals dat luidde op 31 december 2000, aangemerkt als eigendom, indien de in dat artikel bedoelde gerechtigde op 1 januari 2001 de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

2. Voor de toepassing van artikel 5.1.3, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 blijven bezittingen waarop een gerechtigdheid als bedoeld in het eerste lid is gevestigd, buiten aanmerking.

Toelichting

Met deze wijziging wordt eerbiedigende werking geregeld voor situaties waarin vóór 1 januari 2001 door ouders de eigendom van de woning aan de kinderen is overgedragen onder voorbehoud van vruchtgebruik ed. Voorwaarde is dat de ouder op 1 januari 2001 de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Door deze overgangsmaatregel wordt bereikt dat voor bestaande ouder-kindsituaties waarin de vrijstelling van artikel 25b, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 van toepassing was, bij de ouders de eigenwoningregeling van toepassing blijft onder het regime van de Wet inkomstenbelasting 2001. Bovendien worden de kinderen niet in de forfaitaire rendementsheffing betrokken voor de waarde van de blote eigendom.

Reitsma