Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 23

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 23
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 21 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1, afdeling a, artikel V. Wet op de loonbelasting 1964, onderdeel I, wordt in artikel 15b, eerste lid, onderdeel b, «€ 0,27 (f 0,60)» vervangen door: € 0,14 (f 0,31).

Toelichting

De wijziging bewerkstelligt dat het aan werknemers maximaal belastingvrij te vergoeden bedrag voor niet-regelmatig woon-werkverkeer en de zakelijke ritten per eigen auto wordt gesteld op € 0,14 (f 0,31). Voor de winstsfeer wordt voor de inkomstenbelasting een identieke grens voorgesteld. De amendementen samen hebben een budgettair effect van grosso modo 750 mln, exclusief gedragseffecten.

Vendrik