Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 22

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 22
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 21 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In HOOFDSTUK 3, ARTIKEL II, eerste lid, wordt «op 31 december 2000» vervangen door: op 31 december 2000, artikel 3.6.11, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 dat in werking treedt op 1 januari 2006.

Toelichting

Dit amendement regelt de inwerkingtreding – op 1 januari 2006 – van het voorgestelde artikel 3.6.11, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de inkomstenbelasting 2001.

Vendrik