Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 17

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 20 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1, afdeling A, artikel V Wet op de loonbelasting 1964 komt de in onderdeel N opgenomen tarieftabel, onder handhaving van het opschrift, te luiden:

IIIIIIIV
€ 14 363 (f 31 652)3,00%
€ 14 363 (f 31 652)€ 26 492 (f 58 381)€   430 (f   949)7,30%
€ 26 492 (f 58 381)€ 45 133 (f 99 460)€ 1 315 (f  2 900)43%
€ 45 133 (f 99 460) € 9 330 (f 20 563)53%

Toelichting

Met dit amendement wordt in de Wet op de loonbelasting 1964 het tarief van de derde en vierde schijf verhoogd met één procentpunt tot 43% respectievelijk 53%.

Vendrik