Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 16

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 20 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1, afdeling A, artikel V Wet op de loonbelasting 1964 komt de in onderdeel N opgenomen tarieftabel, onder handhaving van het opschrift, te luiden:

IIIIIIIV
€ 14 363 (f  31 652)3,00%
€ 14 363 (f  31 652)€ 26 492 (f  58 381)€   430 (f   949)7,30%
€ 26 492 (f  58 381)€ 45 133 (f  99 460)€  1 315 (f  2 900)42%
€ 45 133 (f  99 460)€ 68 067 (f 150 000)€  9 144 (f 20 153)52%
€ 68 067 (f 150 000) € 21 069 (f 46 433)54,5%

Toelichting

Met dit amendement wordt in de Wet op de loonbelasting 1964 een tariefschijf toegevoegd met een tarief van 54,5% dat van toepassing bij een belastbaar loon van meer dan f 150 000.

Vendrik