Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 15

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA

Ontvangen 20 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 3 wordt vóór artikel I een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt:

ARTIKEL 0 EVALUATIE

Onze Minister van Financiën zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van hoofdstuk 5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 in de praktijk.

Toelichting

De belastingheffing op vermogen is gewijzigd in een vermogensrendementsheffing. Aangezien deze wijze van belastingheffing in andere landen niet voorkomt, uitgegaan wordt van een fictie, gevolgen heeft voor het draagkrachtbeginsel en de opbrengst een relatief grote onzekerheidsmarge heeft, is het wenselijk deze heffing na enige jaren te evalueren.

Reitsma