Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 12

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA

Ontvangen 17 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 8.2.5, tweede lid, wordt «€ 171 (f 377)» vervangen door: € 216 (f 476).

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat de ouderen korting voor ouderen met een verzamelinkomen van niet meer dan € 26 321 (f 58 004) met € 45 (f 99) wordt verhoogd.

Met dit amendement wordt beoogd de ouderenkorting met circa f 100 voor ouderen te verhogen. Op deze wijze wordt het bewust gecreëerde verschil tussen werkenden en ouderen in het wetsvoorstel weer enigszins gecorrigeerd. Ouderen hebben immers geen prikkel meer nodig om toe te treden tot de arbeidsmarkt. De imkomenseffecten van de verhoging ouderenkorting met circa f 100 zijn zo wel bij de alleenstaanden als de gehuwden gunstiger dan in het wetsvoorstel.

Tabel: Inkomenseffecten verhoging ouderen korting

 AlleenstaandGehuwd
AOW0,6%0,8%
AOW + 5 0000,5%0,7%
AOW + 10 0000,4%0,6%
AOW + 20 0000,3%0,5%
AOW + 30 0000,2%0,4%
AOW + 40 0000,2%0,4%
AOW + 50 0000,2%0,3%

Reitsma