Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 11

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA

Ontvangen 17 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

A. In het eerste lid, eerste volzin, wordt na «in het tweede» ingevoegd: lid, onderdeel b,. Voorts komt in het eerste lid de tweede volzin als volgt te luiden:

Met inbegrip van de verhoging wordt het bedrag van € 3 630 (f 8 000) gesteld op € 9 076 (f 20 000) voor 2001, € 7 987 (f 17 600) voor 2002, € 6 897 (f 15 200) voor 2003, € 5 808 (f 12 800) voor 2004 en € 4 719 (f 10 400) voor 2005.

B. In het tweede lid vervalt «, onderdelen a en b,».

Toelichting

In verband met het amendement waarbij wordt voorgesteld voor ondernemers van 55 jaar en ouder een stakingsaftrek van ten hoogste € 20 420 (f 45 000) te verlenen bij staking van een gehele onderneming kan de tijdelijke verhoging van de stakingsaftrek voor deze ondernemers vervallen.

Reitsma