26 727
Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001)

nr. 121
WIJZIGING VOORGESTELD DOOR DE REGERING

Ontvangen 2 februari 2000

Het voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 1 februari 2000 aangebrachte wijzigingen (stuk nr. 120) wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 8.2.2, tweede lid, onderdeel b, wordt «10,352%» vervangen door: 9,840%.

Toelichting

Met amendement nr. 85 is in artikel 8.2.2 het maximum van de arbeidskorting verlaagd van € 838 (f 1847) tot € 803 (f 1770). De arbeidskorting is zo vormgegeven dat zij geleidelijk oploopt, zodanig dat het maximum wordt bereikt bij een arbeidskortingsgrondslag die gelijk is aan 100% van het wettelijk minimumloon. Om deze systematiek te handhaven wordt het percentage in artikel 8.2.2, tweede lid, onderdeel b, verlaagd van 10,352 tot 9,840.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Naar boven