Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 1999-2000
Kamerstuk 26727 nr. 121

Gepubliceerd op 4 februari 2000
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 727
Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001)

nr. 121
WIJZIGING VOORGESTELD DOOR DE REGERING

Ontvangen 2 februari 2000

Het voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 1 februari 2000 aangebrachte wijzigingen (stuk nr. 120) wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 8.2.2, tweede lid, onderdeel b, wordt «10,352%» vervangen door: 9,840%.

Toelichting

Met amendement nr. 85 is in artikel 8.2.2 het maximum van de arbeidskorting verlaagd van € 838 (f 1847) tot € 803 (f 1770). De arbeidskorting is zo vormgegeven dat zij geleidelijk oploopt, zodanig dat het maximum wordt bereikt bij een arbeidskortingsgrondslag die gelijk is aan 100% van het wettelijk minimumloon. Om deze systematiek te handhaven wordt het percentage in artikel 8.2.2, tweede lid, onderdeel b, verlaagd van 10,352 tot 9,840.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl