Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026727 nr. 107

26 727
Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001)

nr. 107
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BOS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 59

Ontvangen 27 januari 2000

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 3.3.9, wordt toegevoegd:

9. In afwijking van het zevende lid kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld om aan een openbaar-vervoerverklaring gelijk te stellen andere aan de persoon van de belastingplichtige herleidbare verklaringen omtrent het gereisd hebben met openbaar vervoer in die gevallen dat door de gebruikte kaartsoort de openbaar-vervoerverklaring niet kan worden verstrekt.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat naast de OV-verklaring ook op andere wijze kan worden aangetoond dat de reisafstand (geheel of gedeeltelijk) met het openbaar vervoer is afgelegd. Hierbij wordt met name gedacht aan de belastingplichtigen die thans gebruik maken van losse kaarten en hierdoor geen OV-verklaring kunnen overleggen.

Bos

Giskes

De Vries

Reitsma

Vendrik

Schutte

Van der Vlies