Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026727 nr. 104

26 727
Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001)

nr. 104
MOTIE VAN HET LID BOS C.S.

Voorgesteld 27 januari 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de administratieve lasten voor werkgever en Belastingdienst bij de uitvoering van de fiscale regeling inzake het OV-forfait beperkt dienen te blijven;

overwegende, dat evenzeer recht gedaan moet worden aan de positie van bijvoorbeeld deeltijders voor wie het in de praktijk moeilijk blijkt een OV-verklaring te krijgen;

verzoekt de Regering om met de OV-bedrijven in overleg te treden met het oog op ruimere mogelijkheden tot het verkrijgen van een OV-verklaring dan wel andere bewijzen van het reizen per openbaar vervoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bos

Giskes

Reitsma

Vendrik

Schutte

Van der Vlies