Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026727 nr. 103

26 727
Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001)

nr. 103
MOTIE VAN DE LEDEN BOS EN REITSMA

Voorgesteld 27 januari 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de partiële inkomenseffecten ten gevolge van de Wet Inkomstenbelasting 2001 voor de groep VUT-ers kwetsbaar lijken;

overwegende, dat het definitieve koopkrachtbeeld voor deze groep bij de Miljoenennota 2001 zal worden vastgesteld;

verzoekt de Regering bij de vaststelling van het definitieve koopkrachtbeeld nadrukkelijk de inkomenspositie van VUT-ers te bezien en daarbij zo nodig de overhevelingstoeslag in te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bos

Reitsma