Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026727 nr. 102

26 727
Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001)

nr. 102
MOTIE VAN HET LID BOS C.S.

Voorgesteld 27 januari 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Regering het moment van de belastingherziening niet heeft benut om de fiscale faciliteiten voor gehandicapten en chronisch zieken te herstructureren;

constaterende, dat de Gehandicaptenraad recent een aantal ideeën in dezen heeft ontwikkeld en aan de Regering heeft aangeboden;

verzoekt de Regering verdere mogelijkheden op dit gebied op korte termijn te bezien en daarbij zo nodig beschikbare ruimte in het kader van de Miljoenennota 2001 te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bos

Giskes

Van der Vlies

Vendrik

Schutte