Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026727 nr. 10

26 727
Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID SCHUTTE

Ontvangen 10 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 1.2 komt te luiden als volgt:

Artikel 1.2 Partnerregeling

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder partner: de niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot.

2. Indien de echtgenoot geen inwoner is van Nederland en niet kiest voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige wordt hij niet aangemerkt als partner.

II

Artikel 1.3 vervalt.

III

In artikel 3.9.2, tweede lid, vervalt «en degene die de keuze voor kwalificatie als partner kan maken».

Toelichting

Met dit amendement wordt de reikwijdte van het begrip partner beperkt tot gehuwden en tot belastingplichtigen die hebben gekozen voor een geregistreerd partnerschap. In verband daarmee vervalt ook de keuzeregeling voor ongehuwde meerderjarigen in artikel 1.3 en vervalt een passage in artikel 3.9.2 over de voorwaarden voor aftrek van uitgaven voor kinderopvang.

Schutte