26 695 Voortijdig school verlaten

Nr. 114 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het kader van kwaliteitsafspraken in het middelbaar beroepsonderwijs scholen worden beoordeeld op de indicator «studiewaarde»;

overwegende dat deze prestatieafspraak niet bijdraagt aan beter onderwijs en tot negatieve, perverse effecten kan leiden;

overwegende dat de MBO Raad, scholen en het CPB kritisch zijn over deze kwantitatieve indicator;

verzoekt de regering, in de kwaliteitsafspraken middelbaar beroepsonderwijs af te zien van het beoordelen op studiewaarde en deze vrijgekomen middelen, 117 miljoen in 2017, te verdelen over de mbo-scholen voor het extra investeren in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Naar boven