Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201526695 nr. 106

26 695 Voortijdig school verlaten

Nr. 106 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SIDERIUS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 104

Voorgesteld 1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de schooluitval in de entreeopleiding (mbo niveau 1) schrikbarend hoog is;

constaterende dat leerlingen die succesvol het praktijkonderwijs hebben doorlopen en nog geen plek op de arbeidsmarkt hebben kunnen vinden, baat kunnen hebben bij begeleiding in de entreeopleiding in een kleinschalige setting;

constaterende dat de Onderwijsraad heeft geadviseerd om het praktijkonderwijs de mogelijkheid te geven voor het verkrijgen van een licentie voor de entreeopleiding;

van mening dat het praktijkonderwijs bij uitstek geschikt is voor het bieden van kwalitatief goede begeleiding in een kleinschalige omgeving in tegenstelling tot de grote regionale opleidingscentra;

verzoekt de regering, alle mogelijke obstakels weg te nemen om het voor scholen voor praktijkonderwijs mogelijk te maken onderwijs te verzorgen op het niveau van entreeopleidingen (voor het uitstroomprofiel arbeidsmarkt), waarbij de examinering onder verantwoordelijkheid van de mbo-instelling blijft vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Van Meenen

Rog