26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 837 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KATHMANN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 832

Voorgesteld 5 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat steeds meer overheidsdiensten, maar ook zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties, steeds vaker online hun diensten aanbieden;

overwegende dat er meer dan 4 miljoen mensen zijn die onvoldoende digivaardig zijn;

verzoekt de regering met een plan van aanpak te komen om er zorg voor te dragen dat er te allen tijde een offlinemogelijkheid beschikbaar blijft bij overheidsdiensten, zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kathmann

Leijten

Van Baarle

De Kort

Naar boven