26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 805 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2021

Hierbij stuur ik u het rapport van de WRR over de impact van kunstmatige intelligentie op maatschappelijke waarden: Opgave AI – De nieuwe systeemtechnologie1.

De adviesaanvraag werd op 11 juni 2018 namens het kabinet ingediend door de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Mede gezien de omvang van het rapport, de complexiteit van de in het rapport beschreven opgaven en het aantal aanbevelingen is het aan een volgend kabinet om met een inhoudelijke reactie op dit rapport te komen. Afhankelijk van wanneer een nieuw kabinet aantreedt, kan dat zijn voor de zomer van 2022.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven