Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202126643 nr. 744

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

29 338 Wetenschapsbudget

Nr. 744 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 februari 2021

Met deze brief informeer ik uw Kamer dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) slachtoffer is geworden van een ransomware-aanval.

Op 14 februari jl. heeft NWO hierover gecommuniceerd op haar website. Door deze aanval zijn de applicaties op het netwerk van NWO momenteel niet toegankelijk. Tevens is het gehele primaire proces, dat wordt gebruikt om subsidieaanvragen af te handelen, voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanvraagrondes met een deadline in de nabije toekomst worden opgeschoven en de beoordelingen van calls waarvan de deadline al gepasseerd is kunnen op dit moment niet doorgaan.

Ik informeer u dat NWO niet is ingegaan op de eis van de criminelen om losgeld te betalen voor het vrijgeven van bestanden. De Nederlandse overheid, waar NWO als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) onderdeel van is, betaalt geen losgeld aan criminelen. NWO is, samen met het bedrijf Northwave en SURFcert, bezig met het onderzoek naar de impact van de hack en met het herstellen van de bestanden en systemen.

Lopende het onderzoek kan noch NWO, noch het kabinet, verdere mededelingen doen over deze kwestie. Mijn ministerie heeft nauw, dagelijks contact met NWO. Daarnaast zijn de NCTV, de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie geïnformeerd. Ik zal uw Kamer op een later moment nader informeren.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven