Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202026643 nr. 667

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 667 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2020

In de procedurevergadering van 6 februari jongstleden heeft het lid Den Boer (D66) een Schriftelijk Overleg aangevraagd over de brief1 waarin ik uw Kamer op 23 januari jl. een overzicht gaf van de hoofdlijnen van de kwetsbaarheden in Citrixproducten.

Zoals met uw Kamer gewisseld in het debat over mogelijke spionage van Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties op 6 februari (Handelingen II 2019/20, nr. 51, debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties) ontvangt uw Kamer eind maart van dit jaar een kabinetsreactie op het rapport van Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: Voorbereiden op digitale ontwrichting. Daarnaast heb ik uw Kamer in het mondelinge vragenuur van 21 januari jl. (Handelingen II 2019/20, nr. 43, mondelinge vragen van het lid Verhoeven aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het beveiligingsplek in Citrixsoftware) en bij brief over de Citrix-problematiek1 laten weten de eerste inzichten uit de evaluatie de Citrix-problematiek bij de kabinetsreactie op het WRR-rapport te betrekken. Zoals ik uw Kamer ook in voornoemd debat voorgesteld heb, zou ik graag op basis van de kabinetsreactie en de brief over Citrix-problematiek met uw Kamer over dit onderwerp een debat hebben.

Ik geef uw Kamer graag in overweging om het aangevraagde Schriftelijk Overleg aan te houden en een debat in te plannen na ontvangst eind maart van de brief over de kabinetsreactie op het WRR-rapport Digitale Ontwrichting en de Citrix-problematiek.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 26 643, nr. 660.