Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202026643 nr. 637

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 637 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2019

Op 25 april jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de actuele planning van Programma ICT-werkplekdienstverlening OCW.1 Volgens de geplande volgorde zijn afgelopen maanden het Bestuursdepartement en de Inspectie van het Onderwijs nagenoeg volledig (98% van de gebruikers) gemigreerd naar de nieuwe werkplek. De migratie is goed verlopen en de huidige werkplek is stabiel.

Zoals in april aangegeven volgen nu de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het Nationaal Archief. De verwachting was dat de migratie van deze organisatieonderdelen in het najaar afgerond zou worden. Dat wordt het einde van dit jaar. Na de migratie is nog een periode nodig om de ICT-omgeving van de huidige leverancier af te bouwen. Deze afbouwperiode verschuift naar het eerste kwartaal van 2020.

De voornaamste reden voor de latere afronding van het programma is dat het voor de nieuwe werkplek geschikt maken van specifieke door OCW gebruikte applicaties meer tijd kostte dan was ingeschat. Door deze latere afronding stijgen de kosten van het programma met circa € 4 mln. Het Rijks ICT-dashboard wordt zo spoedig mogelijk geactualiseerd met deze gegevens.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Kamerstuk 26 643, nr. 606