Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926643 nr. 581

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

34 244 Logistiek en goederenvervoer

Nr. 581 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2018

Hierbij bied ik u de digitale transport strategie goederenvervoer aan1. De strategie bevat het lange termijnplan van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om samen met andere ministeries en bedrijven optimaal te kunnen profiteren van de mogelijkheden die digitalisering aan het goederenvervoer biedt. De strategie is met actieve betrokkenheid van de Topsector Logistiek en in afstemming met overheden, bedrijven en belangenorganisaties tot stand gekomen.

De onderhavige digitale transport strategie goederenvervoer is aangekondigd in de nationale digitaliseringsstrategie2. Op 9 mei 2018 informeerde ik de Tweede Kamer per brief om de digitale transport strategie te beschouwen als een opvolgende fase na realisatie van de door EU-wetgeving verplichte digitalisering van rapportageverplichtingen in de zeescheepvaart – het Maritieme Single Window – dat op Nederlands initiatief is uitgebouwd met Douane luchtvaartdata3.

De doelstellingen van de strategie zijn de volledige en gestroomlijnde digitalisering van multimodaal goederenvervoer en een toekomstbestendige digitale infrastructuur voor een vlot, veilig en duurzaam goederenvervoer in Nederland en met onze handelspartners. Dit raakt aan de beleidsontwikkeling en de toezicht-, handhaving- en inspectietaken van de overheden en het faciliteert de digitalisering van alle bedrijven in goederenvervoer. Mijn inzet is ook dat alle bedrijven in goederenvervoer moeten kunnen profiteren van de kansen die digitalisering biedt.

Om de doelstellingen van de strategie te bereiken zullen de huidige knelpunten die volledige digitalisering van goederenvervoer belemmeren moeten worden opgelost. De digitale transport strategie identificeert daartoe een ambitieus 10 jaar traject – een marathon – waar ik samen met andere overheden, bedrijven en wetenschap concrete stappen wil zetten om de doelstellingen te bereiken. In dit traject zijn de realisatie van papierloos transport, één overheidsplatform voor goederenvervoer en de ontwikkeling van basis data delen infrastructuur als mijlpalen geïdentificeerd. Dit moet leiden tot structurele en duurzame innovaties in de multimodale transportketen.

In 2019 zal ik u een implementatieplan presenteren ter uitvoering van de strategie. De uitvoering zal worden gebaseerd op samenwerking die vanuit de beginselen van tweerichtingsverkeer en betrokkenheid tussen overheden en marktpartijen wordt vormgegeven. Daarbij wordt voortgebouwd op de ervaringen opgebouwd in de Topsector Logistiek en andere programma’s. De mogelijkheden en knelpunten van bedrijven, vooral MKB, worden daarbij ingebracht. Op een toegankelijke wijze zullen zoveel mogelijk partijen moeten worden betrokken. Daarbij zullen ook concrete voorbeelden op de agenda staan hoe effectief gebruik te maken van digitalisering, «learning by doing» en praktische voorbeelden hoe een basis data infrastructuur kan werken en daarvan te profiteren. De samenwerking zal idealiter nationaal en grensoverschrijdend moeten plaatsvinden.

Over de voortgang van de uitvoering zult u periodiek worden gerapporteerd.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Brief aan Tweede Kamer, 15 juni 2018, van Staatssecretaris Keijzer (EZK), Staatssecretaris Knops (BZK) en Minister Grapperhaus (JenV) ter aanbieding van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. «Nederland digitaal, hier kan het, hier gebeurt het.» (Kamerstuk 26 643, nr. 541)

X Noot
3

Brief aan Tweede Kamer, 9 mei 2018, Kamerstuk 31 409, nr. 186.