Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926643 nr. 577

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 577 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 oktober 2018

Hierbij stuur ik u op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mijn reactie op de brief van de Nationale ombudsman d.d. 5 september jl. met betrekking tot afronding van zijn verkenning naar digitale berichten aan overledenen1.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl