Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201826643 nr. 494

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 494 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 493

Voorgesteld 10 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kwetsbaarheden in apparatuur die verbonden zijn met het internet tot grote schade kunnen leiden voor particulieren en de samenleving;

overwegende dat de Kamer eerder de regering heeft verzocht om aanvullende maatregelen te onderzoeken om Internet of Things (IoT) – apparatuur beter te beveiligen;

verzoekt de regering – in samenwerking met het bedrijfsleven, cybersecurityexperts en hackers – hacktests te laten uitvoeren op IoT-apparatuur.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink