26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 493 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 4 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kwetsbaarheden in apparatuur die verbonden zijn met het internet tot grote schade kunnen leiden voor particulieren, bedrijven en de samenleving;

overwegende dat de Kamer eerder de regering heeft verzocht om aanvullende maatregelen te onderzoeken om Internet of Things (IoT)-apparatuur beter te beveiligen;

verzoekt de regering – in samenwerking met het bedrijfsleven, cybersecurityexperts en hackers – hacktests te laten uitvoeren op IoT-apparatuur en voorts een lijst te publiceren van onveilige apparaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Naar boven