26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 474 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN TELLEGEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 473

Voorgesteld 13 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de digitale veiligheid van burgers in het geding is door cybercriminaliteit en -spionage;

verzoekt de regering, met maatschappelijke partners in overleg te treden over de oprichting en vormgeving van een Digital Trust Centre en samen met hen te verkennen op welke wijze dit centrum – in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum – bedrijven en maatschappelijke organisaties kan informeren en adviseren over én concrete hulp en ondersteuning kan bieden bij het verbeteren van hun cybersecurity en bij het afslaan van aanvallen door hackers;

verzoekt de regering voorts om, voor Prinsjesdag 2017 de Kamer te informeren over hoe een Digital Trust Centre kan worden opgericht en vormgegeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Tellegen

Naar boven