26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 473 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 465

Voorgesteld 13 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de digitale veiligheid van burgers in het geding is door cybercriminaliteit en -spionage;

verzoekt de regering, een Digital Trust Centre op te richten dat in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum bedrijven en maatschappelijke organisaties informeert en adviseert over én concrete hulp en ondersteuning biedt bij het verbeteren van hun cybersecurity en bij het afslaan van aanvallen door hackers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Naar boven