26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 469 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S.

Voorgesteld 6 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de WannaCry-ransomware-aanval in het Verenigd Koninkrijk tot gevolg had dat talloze patiënten geen behandeling konden krijgen;

constaterende dat ook Nederlandse ziekenhuizen regelmatig getroffen worden door ransomware-aanvallen;

verzoekt de regering, het Nationaal Cyber Security Centrum het mandaat te geven om actief (semi-)publieke instellingen, zoals ziekenhuizen, te helpen om hun cybersecurity op orde te krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Hijink

Buitenweg

Krol

Naar boven