Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201726643 nr. 467

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 467 MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN VERHOEVEN

Voorgesteld 6 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de ontwikkeling van het «internet of things» heeft geleid tot een verdere toestroom van slecht beveiligde apparaten bij bedrijven en burgers;

constaterende dat niemand zit te wachten op een massale cyberaanval via gehackte waterkokers of koelkasten;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke minimale veiligheidseisen aan dergelijke apparatuur kan worden gesteld, hoe deze eisen kunnen worden afgedwongen en welke overige maatregelen nodig zijn om consumenten te beschermen tegen slecht beveiligde apparatuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Verhoeven