26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 465 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 6 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de digitale veiligheid van burgers in het geding is door cybercriminaliteit en -spionage;

constaterende dat de kennis over cybersecurity op dit moment bij veel bedrijven nog tekortschiet maar dat ook de systemen en data van bedrijven en instellingen buiten de vitale sectoren bescherming verdienen;

verzoekt de regering, onder de vleugels van het Nationaal Cyber Security Centrum een digital trust centre op te richten dat bedrijven en maatschappelijke instellingen informeert, adviseert én concrete hulp en ondersteuning biedt over het verbeteren van hun cybersecurity en bij het afslaan van aanvallen door hackers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Naar boven