Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201626643 nr. 390

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 390 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 februari 2016

De heer Potters (VVD) heeft verzocht uw Kamer te informeren hoe de procedure van het advies van het Bureau ICT Toetsing (BIT) rondom het ICT-systeem van het PGB loopt en wanneer dit advies aan de Kamer gezonden zal worden.

De te volgen procedure is omschreven in het «Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing» (artikel 3 en 4).1 Het schrijft voor dat een definitief advies vier weken na ontvangst aan uw Kamer zal worden gestuurd. Op 11 januari 2016 is het conceptadvies voor bestuurlijke hoor- en wederhoor van het BIT ontvangen. Op 26 januari is de reactie van de SVB op het conceptadvies aan het BIT gestuurd. Het definitief advies van het BIT is op 28 januari ontvangen.

Gelet op de termijn van vier weken, zal de regering het BIT-advies met een reactie uiterlijk 25 februari aanstaande aan uw Kamer doen toekomen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Bijlage bij Kamerstuk 26 643, nr. 365