Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201626643 nr. 388

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 388 MOTIE VAN HET LID TELLEGEN

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Cybersecuritybeeld Nederland 5 aangeeft dat de beschikbaarheid van digitale systemen steeds belangrijker wordt omdat belangrijke maatschappelijke processen hiervan afhankelijk zijn en analoge alternatieven steeds vaker ontbreken;

constaterende dat legacy bestaat uit ICT-systemen met verouderde software en hardware met een verhoogd risico op beveiligingslekken, waardoor het risico op hacks en storingen toeneemt en digitale systemen kwetsbaar worden;

overwegende dat binnen de Nederlandse vitale infrastructuur en diensten digitale systemen met legacy worden gebruikt en dit onnodig risico oplevert voor belangrijke maatschappelijke processen en daarmee voor de nationale veiligheid, mede door koppeling van verschillende vitale infrastructuren en ketenafhankelijkheden;

van mening dat legacy in de Nederlandse vitale infrastructuur, bij zowel de overheid als vitale sectoren, zo spoedig mogelijk moet worden vervangen en dat de rijksoverheid hierin een voorbeeldfunctie heeft;

verzoekt de regering, de legacyproblematiek actief, zowel binnen de rijksoverheid als binnen de vitale sectoren, tegen te gaan en daarbij dit punt in de toegezegde doorontwikkeling van de nationale cybersecuritystrategie te betrekken;

verzoekt de regering tevens om, dit punt actief op te pakken in het kader van de implementatie van de NIB-richtlijn in het kader van sectorale zorgplichten op het gebied van digitale veiligheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tellegen