Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201626643 nr. 387

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 387 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN GESTHUIZEN

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voormalig Minister van Veiligheid en Justitie heeft gesteld dat het mogelijk is om onder bepaalde omstandigheden op basis van artikel 125i van het Wetboek van Strafvordering op afstand een computersysteem te betreden;

constaterende dat bij de invoering van de bevoegdheid om een plaats te doorzoeken echter nooit is gesproken over het op afstand binnendringen van computers en dat, indien voor een dergelijk handelen een wettelijke grondslag zal worden gecreëerd, dit in de eerste plaats iets is waarover de Kamer zich zal moeten uitspreken;

verzoekt de regering, te garanderen dat politie en justitie in ieder geval niet overgaan tot het op afstand heimelijk binnendringen van een geautomatiseerd werk zolang de wet computercriminaliteit III niet door de Kamer is behandeld en zij zich hierover heeft kunnen uitspreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Gesthuizen