Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226643 nr. 244

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 244 MOTIE VAN HET LID EL FASSED

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het programmabureau «Nederland Open in Verbinding» is gestopt met stimulerende en ondersteunende taken;

overwegende dat het beleid voor open standaarden en open source software van kracht blijft na 2011 en de uitvoering door (mede)overheden doorgaat;

constaterende dat het actieplan «Nederland Open in Verbinding» van kracht is voor de semipublieke sector;

constaterende dat onduidelijkheid bestaat over welke organisaties en instellingen tot de semipublieke sector behoren;

verzoekt de regering, een overzicht te geven van alle organisaties en instellingen die tot de semipublieke sector behoren en een rapportage te vragen over de stand van zaken in de uitvoering van het actieplan «Nederland Open in Verbinding»;

verzoekt de regering, na zes maanden de Kamer te informeren over de resultaten daarvan en concrete beleidsmaatregelen om de uitvoering van het beleid voor open standaarden en open source software vorm te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed